ENDORSED

CANDIDATES

Illinois
Secretary of State
Anna Valencia
Secretary of State
Anna Valencia
Massachusetts
Mayor - Boston, Massachusetts
Jon Santiago
Mayor - Boston, Massachusetts
Jon Santiago
NEW MEXICO
NM-01
Antoinette Sedillo López
NM-01
Antoinette Sedillo López
NEW YORK
NY City Council - District 18
Amanda Farías
NY City Council - District 18
Amanda Farías
NY City Council - District 2
Carlina Rivera
NY City Council - District 2
Carlina Rivera
NY City Council - District 10
Carmen De La Rosa
NY City Council - District 10
Carmen De La Rosa
NY City Council - District 8
Diana Ayala
NY City Council - District 8
Diana Ayala
NY City Council - District 15
Elisa Crespo
NY City Council - District 15
Elisa Crespo
NY City Council - District 21
Francisco Moya
NY City Council - District 21
Francisco Moya
NY City Council - District 34
Jennifer Gutiérrez
NY City Council - District 34
Jennifer Gutiérrez
NY City Council - District 13
Marjorie Velázquez
NY City Council - District 13
Marjorie Velázquez
NY City Council - District 11
Mino Lora
NY City Council - District 11
Mino Lora
Bronx Borough President
Nathalia Fernández
Bronx Borough President
Nathalia Fernández
NY City Council - District 14
Pierina Sanchez
NY City Council - District 14
Pierina Sanchez
NY City Council - District 7
Shaun Abreu
NY City Council - District 7
Shaun Abreu
NY City Council - District 22
Tiffany Cabán
NY City Council - District 22
Tiffany Cabán
TEXAS
Dallas City Council - District 7
Adam Bazaldua
Dallas City Council - District 7
Adam Bazaldua
San Antonio City Council - District 7
Ana Sandoval
San Antonio City Council - District 7
Ana Sandoval
TX-06
Jana Lynne Sanchez
TX-06
Jana Lynne Sanchez
San Antonio City Council - District 1
Roberto Treviño
San Antonio City Council - District 1
Roberto Treviño
Fort Worth City Council - District 4
Tara Wilson
Fort Worth City Council - District 4
Tara Wilson
Virginia
House of Delegates - District 49
Alfonso Lopez
House of Delegates - District 49
Alfonso Lopez
City Council, At-Large - Alexandria, Virginia
Canek Aguirre
City Council, At-Large - Alexandria, Virginia
Canek Aguirre
House of Delegates - District 31
Elizabeth Guzman
House of Delegates - District 31
Elizabeth Guzman
Lieutenant Governor
Hala Ayala
Lieutenant Governor
Hala Ayala
Washington
Mayor - Seattle, Washington
Lorena González
Mayor - Seattle, Washington
Lorena González